Lisans Bakım

Bakım/Destek Hizmeti

Bakım/Destek Hizmeti

Envanterim Bakım/Destek kapsamında; müşterilerin iş süreçlerini destekleyen ürünümüzün güncel, etkin ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen kuruluş, hata ve problem giderme, yerelleştirme (yasal düzenleme ve prosedürel değişikliklere uyum), performans için ayarlama, acil güncelleme paketi işleme, versiyon/sürüm değişimi, eğitim yenileme ve pekiştirme hizmetleridir. Çağrı bazlı ve/veya servis seviyesi esaslı olarak yürütülür. “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir.

İş Süreçlerinin Etkinliği

İş Süreçlerinin Etkinliği

Yazılım Bakım/Destek hizmetleri; ana iş süreçlerinin etkinliğini artırmak adına bilgi teknolojilerine yatırım yapan, yazılım ürünlerinin kurulması, uyarlanması, geliştirilmesi ve devreye alınması süreçleri sonrasında bu ürünleri/sistemleri iş yaşamında aktif olarak kullanan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

1